The vacation period has started and our response time will therefore be longer than usual between July 8th and August 15th. We appreciate your patience.

Tailor-made Masterclass in SketchUp

Tailor-made Masterclass in SketchUp

Efter bokning kontaktar vi dig för att bestämma när och var kursen hålls. Kontakta oss gärna om du vill veta mer.

  • Product Code: 3315316
  • Availability: Pre-Order

Description

Vi erbjuder en skräddarsydd masterclass i SketchUp. Det är en kurs som anpassas efter de specifika behoven hos personal på företag, universitet, organisationer och föreningar. Tyngdpunkten ligger i fördjupning och praktik. Känns det som att det borde finnas vassare sätt att göra det ni vill? Då finns det förmodligen det. I denna Masterclass visar kursläraren hur.

Kanske använder ni redan Sketchup i kommersiell eller offentlig produktion, men vill bli effektivare? Kanske vill ni lyckas med lite svårare former och strukturer, eller få till de där läckra bilderna som andra gör? Känns det rentav ibland som att ni sitter fast? Vill ni upp till nästa nivå?

Om ni börjar från noll gör vi en fIygande start tillsammans. Ni kan undvika misstagen andra gör. Övningarna är inriktade på resultat. Oavsett nivå är det era behov och mål som styr. Kursledaren visar vägen, stödjer och inspirerar.

Om ni redan använder SketchUp idag, hjälper den skräddarsydda kursen er att bli ännu mer professionella och effektiva i ert arbete. Kursläraren analyserar i förväg ert arbetsIöde, identifierar fIaskhalsar och hittar lösningar. Under kursen förankrar vi tillsammans starkare arbetsmetodik, modellorganisation, nya verktyg och visualiseringstekniker.

En masterclass brukar hållas på plats hos dig som kund. I större grupper deltar fIera kurslärare. Utbildningen kan ofta vara två eller fIera dagar utifrån behov och önskemål. Allt kursmaterial ingår. 

A full-service supplier who cares
We will assist you with your license overview and ease your license management.

We keep track of your renewals.
We will remind you well in advance before it is time to renew your subscriptions, to give you time to evaluate your future licensing needs.

Spread licensing costs evenly throughout the year
Do you want to avoid having to pay for all annual renewals the same month? We can help you to spread licensing costs evenly throughout the year.

Flexible payment options
Pay by invoice (30 days), credit card, or set up a partial payment plan with us.

Make it easier for your finance department
Thanks to our wide product range, you can collect all your license purchases with us. Fewer invoices and less administration for your finance department.

Get expert advice from us
We have extensive experience in the industry and know which software and plugins are used in professional productions.