This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Terms & Conditions

Your purchase of items from www.creativetools.se (“website”) is subject to these Terms and Conditions of Sale and Delivery (“Terms”). 

You must be eighteen (18) years of age or over, or possess parental permission, to purchase items from the website.

Orders

In order to place an order through the website, you must accept these Terms & Conditions. When you place an order, you will receive an acknowledgement email confirming receipt of your order: this email will only be an acknowledgement and will not constitute acceptance of your order. A contract between us will not be formed until we send you confirmation by e-mail that the goods which you ordered have been dispatched to you. 

Delivery & Shipping

Delivery Date refers to the day the item is dispatched from our warehouse.

All confirmed orders follow conditions of “Delivered at place” (DAP Incoterms).

Order Processing Time

Orders of in-stock items are normally processed and shipped from us within one business day from the date the order was placed. The order processing time is only a guideline and applies to items which we have in stock. Orders of out-of-stock items will be shipped as soon as we have the items back in stock.

If your order contains both in-stock and out-of-stock items, we will wait for up to two (2) weeks for all items to get back in stock before we ship your order. If all items are not back in stock after two weeks, we insist on sending you an immediate partial shipment of the in-stock item(s), and we will pay the cost of shipping for the out-of-stock item(s), as soon as they are back in stock again.

The delivery time is excluded in the order processing time. The delivery time depends on the shipment destination and delivery method, but usually takes approximately 1–4 business days within Sweden, and 3–5 business days within the European Union.

Delivery Delays
In case of delayed delivery, the customer may rescind the contract if Creative Tools is responsible for the delay and the delay has lasted for more than 45 days. Creative Tools will in this case refund advance payments within 20 days. 

Non-retrieved Packages
If any package shall be picked up at a specific delivery point, the customer shall do so within the time specified in the notification. If the package is not retrieved in time by the customer, Creative Tools is entitled to charge the customer for the cost of shipping, the cost of return shipping and an administration fee of 300 SEK.

Damaged Items
If the item is damaged during the transportation, you must report this to the company responsible for the delivery and to Creative Tools, on the arrival date of the package.

Business Customers
Business customers must check item on arrival, to verify the item is not damaged. For complaints received after 30 days, Creative Tools reserves the right to determine whether the damaged item should be rectified or not. The buyer takes ownership of the item(s) and assumes the risks of transportation when the items are picked up from our warehouse by the carrier .

Consumers
I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Creative Tools på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Creative Tools. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats till kund av transportör.

Creative Tools ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Creative Tools ombesörjer transport skall kunden ersätta Creative Tools utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

Dolda transportskador ber vi dig anmäla inom 7 dagar från mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt från mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom två månader från mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Creative Tools Sweden AB.

Prices & Payment

All prices on the website are stated in Swedish Crowns (SEK) or Euros (EUR) both inclusive and exclusive of value added tax. Whilst we try and ensure that all details, descriptions and prices which appear on this website are accurate, errors may occur. If we discover an error in the price of any item which you have ordered we will inform you of this as soon as possible and give you the option of reconfirming your order at the correct price or cancelling it.

Payment Methods

When placing an order on the website, you have the option to pay using one of the following payment methods:

Card Payment via ePay
Pay with your VISA, MasterCard or Maestro card. ePay Payment Solution is PCI certified by Visa/MasterCard and all communication is encrypted.

Card Payment via PayPal
Pay with your VISA, MasterCard, American Express or Discover Card through PayPal. PayPal uses the latest in data encryption and anti-fraud technology to keep your information secure, reducing the risk of online fraud.

Invoice & Part Payment
Swedish consumers can choose to pay by Klarna Invoice or Klarna Part Payment. Payment through Klarna is not available when purchasing digital / downloadable items.
Swedish business customers can choose to pay by invoice (terms of payment: 30 days, invoice charge will be added).

Late Payments

Creative Tools has the right to claim interest on late payments, and if necessary, await to ship the items until payment is received.

Right of ownership

Creative Tools retains ownership of items delivered until all payments have been made in accordance with the contract.

Reklamation

Vid reklamation skall kund kontakta Creative Tools Sweden AB kundservice på telefon 035-7777 880 eller via kontaktformuläret på Creative Tools Sweden AB:s hemsida och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen för att få ett returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Creative Tools Sweden AB tillhanda.  Vid retur av varan skall returfrakten till Creative Tools Sweden AB  vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer samt en skriftlig, detaljerad redogörelse av felet medfölja varan. Är frakten ej betald eller om det saknas någon handling återsänds varan till kunden. 

Företagskunder

För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till Creative Tools Sweden AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation 30 dagar efter leveransdagen förbehåller sig Creative Tools Sweden AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. 

Privatkunder

I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Creative Tools Sweden AB på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Creative Tools Sweden AB. Privatkunder har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. Varan bör sändas in inom 14 dagar från mottagande av returnummer. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Ångerrätt och återköp – privatpersoner

Som privatkund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätten gäller dock inte digitala leveranser eller datorprogram där serienummer levererats digitalt.  Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande originalkartong.  Du kan inte ångra köpet på delar av en vara. Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

Customer Service

We offer free technical support in Swedish and English. With many years in the business, we will provide you with accurate support through well-established and proven procedures. A high level of service with the intention of creating long lasting business relationships is crucial to us. 

Garanti

Företagskunder

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Creative Tools lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Vi rekommenderar alla företag att skaffa ett serviceavtal vid köp av 3D-skrivare.

Privatkunder

Våra produkter levereras med de garantier som tillverkare eller leverantörer erbjuder oss. Innebörden är i första hand reparation om din produkt går sönder. Går produkten inte att reparera byts den mot en likvärdig produkt. Du kan som kund inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Creative Tools. Garantin överlåts till en eventuell andrahandsköpare vilket innebär att du som köpt en produkt i andra hand kan få produkten reparerad hos oss. 

 • Handlar du som privatperson har du som ursprungskund rätt att reklamera din produkt inom 3 år från den dagen du mottog den
 • Under de första sex månaderna efter köpet är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt. När det har gått mer än sex månader efter köpet är det du som köpare som måste kunna bevisa att felet fanns från början.
 • Förbrukningsvaror som batterier, bläckpatroner och toners lämnas normalt 6 månaders garanti om inget annat anges på produktsidan
 • Näringsidkare har ej rätt att åberopa reklamation efter garantitiden
 • Eventuellt serienummer måste vara intakt för att garantin skall gälla

Garantipolicy gällande 3D-skrivare för kunder som ej har serviceavtal

Företagskunder

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Creative Tools lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.
Vi rekommenderar alla företag att skaffa ett serviceavtal vid köp av 3D-skrivare.

Privatpersoner
Om en maskin är trasig och maskinen har gått sönder oprovocerat inom 12 månader och det inte är en slitagedel så lagar vi maskinen åt privatkunder.

Exempel:

 • Kabelbrott
 • Trasiga ändstopp
 • Moderkortsproblem
 • Stegmotordrivare

Kunden bekostar frakt hit efter mottagande av RMA-nummer från helpdesk. Creative Tools bekostar returfrakt och garantidelar.

Kostnader för reparation som ej omfattas av garanti

Om kunden skickar in en maskin för reparation eller om kunden skickar in en maskin som garantireparation men det visar sig att maskinen gått sönder pga. yttre påverkan eller annan felanvändning kommer kostnaderna för reparationen debiteras kunden enligt nedan:

Kunden bekostar reparation (850:-/timme) och reservdelar på ärenden som ej omfattas av garanti.
Exempel:

 • Modifierade extrudrar
 • Slitagedelar
 • Egna misslyckade reparations- och modifieringsförsök
 • Fysisk åverkan

Kunden meddelas alltid innan debiterbar reparation genomförs men kommer alltid debiteras en undersökningsavgift på 425:- om det inte rör sig om ett garantiärende.

Service Agreements for 3D Printers (2 years)

To help you get the most out of your 3D printer and to keep it in the best possible condition, you have the option to add a Service Agreement when purchasing your 3D printer. The Service Agreement is offered to those who want more than free support via our Helpdesk. With our Service Agreement you will get help and support when you need it. The Service Agreement also covers repairs, in case you run into major problems with your 3D printer. The Service Agreement must be purchased in conjunction with the 3D Printer.

Our service agreements include the following:

 • No examination fee
 • Handling of warranty claims against the manufacturer
 • Free replacement and wear parts *
 • Free repairs
 • Callback Phone Support – our Support Team will call you back on non-holiday weekdays between 08:00–17:00 **
 • Free shipping for repair and/or warranty claims ***

All support cases must be initiated via Creative Tools' Helpdesk. We may require you to read and control some tasks on a checklist before we approve your case and before the machine can be shipped to our warehouse. Only approved cases with a RMA number (Return Merchandise Authorization) are handled. If none or only a few tasks on the checklist are completed, we reserve the right to charge you for the shipping fee. Creative Tools also reserves the right to refuse service if the machine clearly has been damaged by incorrect use of the machine.

Does not cover cosmetic damages such as scratches or discoloration.
** Creative Tools does not guarantee to solve support cases within a specific time frame. The time required to solve a support case vary depending on the complexity of the support case. Normally we will provide you with help within 48 hours, and usually much faster than that.
*** Only valid within Sweden. Creative Tools will however pay the return shipping to customers in Denmark, Norway and Finland.

Liability for faults or deficiencies

Creative Tools is obliged, under the conditions below and at its own expense, to remedy the defect of a product if it does not fulfill the agreed specifications. Creative Tools is not liable for defects that are of no importance for the intended use and do not involve inconvenience for the customer.

Creative Tools shall not be held liable for faults or deficiencies caused by:

 • deficiencies in the storage or handling of the item(s) at the customer’s premises
 • changes to the item(s) made by the customer, which are not in accordance with Creative Tools' instructions

Normal operating maintenance such as small adjustments and replacement of wearing parts is required.

När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Creative Tools förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Creative Tools ordinarie arbetstid. På Creative Tools begäran skall representant från kunden närvara under Creative Tools arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Creative Tools eller av denna anvisat serviceställe i Sverige. 

Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Creative Tools ansvarar för skall kunden ersätta Creative Tools enligt Creative Tools vid varje tillfälle gällande prislista. Creative Tools ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Creative Tools med anledning av fel.

Ansvarsbegränsning

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Creative Tools enligt förevarande allmänna villkor skall, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig. 

Creative Tools ansvar omfattar endast direkta förluster. Creative Tools ansvar omfattar således inte indirekta förluster, såsom förlust i näringsverksamhet eller kundens förlust av data, och ej heller skador som Creative Tools inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Creative Tools kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data innan installation av ny hårdvara, programvara eller annan utrustning sker. 

Skulle Creative Tools vara förhindrad att leverera eller företa omleverans alternativt om en sådan leveransplikt blir orimligt betungande som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, transporthinder, varubrist, brist på bränsle, samt förseningar av leveranser från underleverantörer eller producenter som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Creative Tools fri från allt ansvar med undantag av reklamationer och kreditering av saknade produkter.

Kundens ansvar vid Inskicksservice och returer av hårdvara

Det är ytterst viktigt att packa din maskin säkert inför transport. Använd helst originalemballage som produkten skickades i till dig. Om du använder annat emballage bör du skicka bilder på ditt packningsalternativ till vår helpdesk innan paketet skickas.Gäller det en 3D-skrivare är det extra viktigt att fixera axlarna med flera kraftiga buntband eller t.ex. flera varv med snöre som håller dem på plats under transporten. Alltför ofta har kunder har skickat in sina maskiner för underhåll eller garantiåtgärd på felaktigt sätt och när varan kommer till oss är den helt trasig. Ibland så illa att den inte går att rädda! 
Det är ditt ansvar som kund att packa produkten på korrekt sätt och vi ersätter inte transportskadade varor som skadats på grund av undermåligt emballage eller bristfällig fixering av rörliga delar.
Om du är osäker på hur du skall packa din produkt, kontakta alltid vår helpdesk för rådgivning innan du skickar lådan till oss.

Överlåtelse av avtalet

Creative Tools får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor. Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

Personal identification information

When you place an order at www.creativetools.se, you will need to provide some personal information so that we will be able to deliver the item(s) to you. We will collect information such as your name, address, e-mail address and telephone number. We use this information to fulfill our commitments to you as a customer, for warranty issues and for sales statistics. The e-mail address you provide may also be used for marketing purposes. When selecting a payment method that requires credit information (Invoice or Part-payment), a personal identification number is required in addition to the above-mentioned information. The provided personal information is saved in Creative Tools' system for 10 years.

In accordance with the provisions of the Personal Data Act (PUL), you as a customer are entitled to receive a register extract with information about which personal data we have registered about you. To get such an extract please contact us via the contact form at www.creativetools.se.

Creative Tools AB does not disclose personal data to third parties.

Skiljedom eller tvist

Privatkunder

Creative Tools följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer. 

Företag 

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän. Om värdet av vad som yrkas vid tvist uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.

Changes to the Terms & Conditions

Creative Tools reserves the right to change these Terms & Conditions at all times. Any changes to these Terms & Conditions will be posted on the Website. 

About Us

www.creativetools.se is owned and operated by:

Creative Tools Sweden AB
Slottsmöllan
302 31 Halmstad, Sweden
Corporate Identity Number: 556657-0791