This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

V-Ray Next for Rhino – ute nu!

2019-03-13 08:44

Nu har Chaos Group släppt V-Ray Next for Rhino med senaste generationens renderingsteknologi. Tidigare har man släppt V-Ray Next för bl.a. Autodesk 3ds Max, Maya och SketchUp. Dags nu för McNeel's Rhinoceros. Bland allt nytt (se hela listan här):

Adaptive Dome Light: Rendera snabbare, renare och mer exakt med bildbaserad ljussättning som är upp till 7 ggr snabbare. Med nya Adaptive Dome Light behövs inte längre Portal-ljuskällor för interiörer sättas upp.

Mer exakta förhandsgranskningar i viewport: Få mer exakt preview av dina material i Rhino-viewporten med bättre reflektioner, refraktioner, bump maps med mera.

Automatiserade snapshots och batch-rendering: Med V-Ray Batch kan du schemalägga renderingsjobb till V-Ray Swarm eller Chaos Cloud, vilket gör det lätt att rendera snapshots från samma projekt eller vinklar från multipla Rhino-filer på en gång.

Kraftfull scriptning: Använd RhinoScript och Python för att programmera V-Ray Next att göra ännu mer för dig, t.ex. automatisera scen-hantering eller nå parametrar som inte syns i användargränssnittet.

Lätt att ändra storlek på ljuskällor: Justera storlek och skuggor på ljuskällor utan att påverka deras intensitet. Ändra storleken på duplicerade lampor genom att bara ändra på en.

"Metalness": V-Ray Material har inbyggt stöd för metalliska reflektioner ("Metalness") för ökad kompatibilitet med PBR-material (Physically Based Rendering) från t.ex. Substance Designer.

Förenklade renderingsinställningar: ett omkodat och uppdaterat användargränssnitt gör det lättare än nånsin att ställa in renderingarna.

Läs mer

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.