This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Autodesk presenterar stolt 3ds Max 2019 v1

2018-06-14 09:59
Nu släpper Autodesk en uppdatering av 3ds Max 2019 v1 där huvudfokus har legat på att minska komplexiteten. Här följer en liten överblick av vad som är nytt

  • Prestanda förbättringar gällande OSL
  • Bättre kompatibilitet med Alembic-filer
  • Inkluderade uppdateringar från Arnold 5.1
  • Programeringsförbättringar
  • Lättare att byta mellan projekt, korta MaxScript-kommandon etc.
Ta även gärna del av videon nedan.