This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Autodesk presenterar stolt 3ds Max 2019 v1

2018-06-14 09:59
Nu släpper Autodesk en uppdatering av 3ds Max 2019 v1 där huvudfokus har legat på att minska komplexiteten. Här följer en liten överblick av vad som är nytt

  • Prestanda förbättringar gällande OSL
  • Bättre kompatibilitet med Alembic-filer
  • Inkluderade uppdateringar från Arnold 5.1
  • Programeringsförbättringar
  • Lättare att byta mellan projekt, korta MaxScript-kommandon etc.
Ta även gärna del av videon nedan.

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.