This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Dagens 3D-print - Däck till radiostyrda bilar

2015-02-11 08:13

I videon ovan kan man se en radiostyrd truggy bil som utrustats med snödäck som skapats av en 3D-skrivare.

Filamentet som användes är Palmigas TPU som ger mycket starka och flexibla modeller.

Detta flexibla filament kan användas på de flesta 3D-skrivare av FFF-typ.

Läs mer