This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Dagens 3D-print - Strömbrytare

2014-12-11 08:04

Idag visar vi en intressant tillämpning för 3D-printing - nämligen att kunna skapa föremål i plast som är strömledande.

Detta öppnar upp helt nya möjligheter för den som vill skapa produkter och bygga in kretskort. Man kan t.ex. åstadkomma ledningar som hade varit omöjliga att forma på annat vis än 3D-printing.

I detta exempel handlar det om en strömbrytare som är skapad Thomas Palm som baserade konstruktionen på lättillgängliga kretskort för elektronikprototyper. Genom att man trycker ihop det 3D-printade objektet sluter man kretsen och en lysdiod tänds.

Den som vill skapa detta objekt på sin egen 3D-skrivare kan ladda hem STL-filen från denna länk på Thingiverse.

Det filament som bör användas är Palmiga strömledande 1,75 mm.

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.