This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

3D-printing i skolan – hur kommer du igång?

2018-11-30 15:57

Intresset för 3D-printing har ökat lavinartat de senaste åren och har en bred applicering inom många områden och teknologier. Tekniken används idag i undervisningen på en del skolor för att förbereda eleverna inför framtiden, genom att låta dem designa och printa egna föremål.

Är du lärare och har funderingar att testa 3D-printing med dina elever? Här hittar du isåfall lite tips från MakerBot hur du kommer igång med en lyckad 3D-printsutbildning. Se även MakerBots checklista för 3D-printing i klassrummet.

På Thingiverse hittar du färdiga 3D-printlektioner. Happy 3D-printing!

Creative Tools arbetar med ett långsikt initiativ som uppmuntrar skolornas beslutsfattare och pedagoger att se nyttan med 3D i lärandet. Genom 3D i Skolan ges guidning och tips vid val av enkla 3D-skrivare och 3D-program, samt kurser för lärare.

Kontakta oss för mer information om 3D i Skolan.

Läs mer

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.