This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Aaron Sims Creative – från skiss till färdig film

2018-10-08 13:41

På vårt 3Dexpo på onsdag 10 oktober är Aaron Sims en av de välkända gästföreläsarna. Här går Michael Pecchia från Aaron Sims Creative igenom de olika faserna under en produktion från skiss till färdig film. Föreläsningen hölls under Siggraph 2018.

Fas 1 

 • Manuskriptgenomgång
 • Nyckelscener
 • Är alla eniga?

Fas 2

 • Inspiration
 • Tidigare filmer
 • Vad inspirerar oss och vad är tillgängligt just nu (efterforskning på nätet)
 • Studera tekniska prylar för att få inspiration och ta det till nästa nivå
 • Konceptutveckling

Fas 3

 • Konceptdesign
 • Konceptuella skisser för att få idéer att utgå ifrån
 • Slutligen välja ut en modell och designa till nutid

Fas 4

 • Skiss för godkännande
 • Modellering
 • Storyboard och nyckelscener
 • En bra regissör berättar sin historia genom nyckelscener
 • Vikten av att planera sin film

Fas 5

 • Riggning och animation
 • Funkar alla leder?
 • Motion study (hur rör sig modellen?)

Läs mer

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.