This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Intervju med E3D-Online från Midwest RepRap Festival

2018-05-14 08:13

Midwest RepRap Festival i USA och 3D Meetup Sverige i Helsingborg närvarade Engelska E3D-Online och visade upp sitt senaste koncept, ett nytt system för verktygsbyte i kombination med ett nytt rörelsesystem. 

Joel Telling "3D Printing Nerd"  intervjuade E3D-Online MRRF. För att få veta mer om nyheterna, se hela videon nedan.