This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Foundry - Nuke och Mari skapar CG-realism

2018-05-07 15:45

Att skapa en 3D-kopia av en människa kan näst intill jämföras med den heliga gralen inom 3D-världen. Om en betraktare märker minsta lilla att en karaktär inte ser realistisk ut är det lätt att tappa intresset. 

I denna video får vi se hur Image Engine har använt sig av Nuke och Mari för att skapa en realistisk kopia av Hugh Jackman till Marvels Logan. Detaljrikedom in till minsta por!

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.