This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Autodesk - Fusion 360 Modelleringsmetoder

2018-05-08 16:11

Fusion 360 från Autodesk är ett CAD program för såväl hobbyisten som företaget som behöver en mjukvara som har en brett utbud av funktionalitet och samtidigt är kraftfullt.

Fusion 360 uppdateras och adderas ny funktionaliteter kontinuerligt. För att få en bättre förståelse hur kraftfullt programmet verkligen är har Autodesk gjort den här videon som ger en bra överblick över dom olika modeleringsverktygen som finns i Fusion 360.


Läs mer om mjukvaran på vår hemsida!