This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Autodesk - Fusion 360 Modelleringsmetoder

2018-05-08 16:11

Fusion 360 från Autodesk är ett CAD program för såväl hobbyisten som företaget som behöver en mjukvara som har en brett utbud av funktionalitet och samtidigt är kraftfullt.

Fusion 360 uppdateras och adderas ny funktionaliteter kontinuerligt. För att få en bättre förståelse hur kraftfullt programmet verkligen är har Autodesk gjort den här videon som ger en bra överblick över dom olika modeleringsverktygen som finns i Fusion 360.


Läs mer om mjukvaran på vår hemsida!

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.