This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Foundry - kom igång med texturering i Mari

2018-05-10 07:49

I denna video-tutorial täcker FlippedNormals allt du behöver veta för att komma igång med Mari 4 från Foundry. Mari är ett fantastiskt textureringsverktyg som används för att få högsta kvalitet på dina texturer.