This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Ultimaker - Forskning om fördelar med 3D-printade frakturer

2018-04-09 16:00

Nu forskar Elisabeth-TeeSteden Ziekenhuis i Nederländerna fördelarna med att skriva ut patienters benfrakturer för att få en ökad förståelse och bättre kunna förklara för sina patienter vad de ska göra för typ av ingrepp. 

Forskningen visar att en fysisk modell som går att ta och rotera ger en ökad förståelse mot de tidigare använda 2DCT-skanningarna som var det enda hjälpmedlet tidigare. Forskningsresultaten visar också att genom att använda 3D-printing ökades förståelsen märkbart både hos både nya och erfarna kirurger.

3D-printer som användes i detta forskningssammanhang var en Ultimaker 3

Läs gärna hela inslaget här!