This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Ultimaker - Forskning om fördelar med 3D-printade frakturer

2018-04-09 16:00

Nu forskar Elisabeth-TeeSteden Ziekenhuis i Nederländerna fördelarna med att skriva ut patienters benfrakturer för att få en ökad förståelse och bättre kunna förklara för sina patienter vad de ska göra för typ av ingrepp. 

Forskningen visar att en fysisk modell som går att ta och rotera ger en ökad förståelse mot de tidigare använda 2DCT-skanningarna som var det enda hjälpmedlet tidigare. Forskningsresultaten visar också att genom att använda 3D-printing ökades förståelsen märkbart både hos både nya och erfarna kirurger.

3D-printer som användes i detta forskningssammanhang var en Ultimaker 3

Läs gärna hela inslaget här!

3D 4 SCHOOLS
Creative Tools' initiative to help teachers to adopt to the new and revolutionary 3D techonology and to encourage the use of 3D in school.

#3DBENCHY
A 3D model by Creative Tools specifically designed for testing and benchmarking 3D printers. Download for free, make and share.

3DEXPO
Creative Tools' event where 3D professionals meet to network, gain insights from expert speakers, and pick up on the latest 3D news.