This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Foundry webinar - smart vectors i Nuke

2018-03-06 16:11

I detta webinar visar Chirs Wetherly från Foundry hur du på ett kraftfull och effektivt sätt kan använda Smart Vectors i Nuke för att underlätta vanliga arbetsflödesproblem såsom 

  • Vridning av element på organiska ytor
  • Efterredigering 
  • Retuschering 
Han tar upp ett antal exempel där Smart Vectors hjälper till att få färdigt filmsekvenser på ett snabbt och effektivt sätt.