This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Foundry webinar - smart vectors i Nuke

2018-03-06 16:11

I detta webinar visar Chirs Wetherly från Foundry hur du på ett kraftfull och effektivt sätt kan använda Smart Vectors i Nuke för att underlätta vanliga arbetsflödesproblem såsom 

  • Vridning av element på organiska ytor
  • Efterredigering 
  • Retuschering 
Han tar upp ett antal exempel där Smart Vectors hjälper till att få färdigt filmsekvenser på ett snabbt och effektivt sätt.