This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Rising Sun Pictures och Thor:Ragnarok

2018-01-04 07:46

Rising Sun Pictures har många tunga filmtitlar på meritlistan. Thor:Ragnarok är en av de senare. Här beskrivs hur de använde Boris FX Mocha ihop med Nuke för att kunna leverera de 170 shots som Thor:Ragnarok innebar.

Läs mer