This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Stöd cancerforskningen – köp filament!

2017-09-29 15:42

Creative Tools skänker all vinst på blåa ECO-filament (PLA, ABS och TPU, alla dimensioner) till förmån för Fonden mot prostatacancer. Pengarna används för att stödja forskning, utveckling och opinionsbildning kring prostatacancer. Mottagare är Prostatacancerförbundet.

Läs mer