This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Greyscalegorilla och Voronoi i Cinema 4D R19

2017-10-05 16:08

Nya Cinema 4D R19 innehåller nya funktioner i Voronoi Fracturing (i versionerna Broadcast och Studio) som kom i Cinema 4D R18. Se här hur Chris Schmidt från Greyscalegorilla leker sig fram till spännande resultat och slutsatser.

Läs mer