This website uses cookies for statistics, customized content and ads. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. More info

Milling Machines

This page is unfortunately only available in Swedish at the moment. The content will be translated into English as soon as possible.


Fräsning som bearbetningsmetod i sin ursprungligaste  form - där ett maskinhuvud roterar och gröper bort överskottsmaterial för att ta fram ett föremål ur ett ämne - har funnits ända sedan 1800-talet och bestod då av ett roterande verktyg som med hjälp av ång- eller djurkraft kunde bearbeta fram former och detaljer ur solida materialblock.
 

CNC-fräsar

De moderna digitala CNC-maskinerna (Computer Numerical Control) utvecklades på 1960- och 70-talet när datorer blev alltmer tillgängliga. P.g.a. prisbilden var CNC-fräsarna i praktiken endast tillgängliga för större industriföretag. Under 1980-talet, när PC-datorerna etablerades, utvecklades också fräsarna så att även mindre företag hade möjlighet att ha CNC-fräsar. En CNC-fräs är i grund och botten ett vertyg som som roterar i hög hastighet och gröper ur ett solitt ämne tills att det tagit formen av det föremål man vill skapa. Det finns två sätt att fräsa, antingen förflyttas det roterande verktyget (spindeln) eller så förflyttas ämnet. Det finns även hybrider som flyttar/roterar ämnet samtidigt som verktyget förflyttas och vinklas.

Den vanligaste typen är en fräs som kan liknas vid ett bord, där två motorer förflyttar en konstruktion över en plan yta. På konstruktionen sitter även en tredje motor som kan höja och sänka den fjärde motor som roterar fräshuvudet. På den plana ytan spänns ett ämne fast. Beroende på fräs kan ämnet vara allt från skumgummi och frigolit till trä och metall. De två nedre motorerna förflyttar den övre konstruktionen i X- och Y-axeln. Den tredje motor höjer och sänker fräshuvudet för att på så sätt skapa en 3-axlig fräs. Denna kan fräsa ut mönster och skapa former i materialet. Men eftersom fräsen endast har tre axlar kan man inte fräsa in under en del som sticker upp.
Nästa naturliga utvecklingssteg var att introducera rotatio av ämnet för att komma åt det från fler vinklar. På så sätt föddes den 4-axliga fräsen som även kan rotera ämnet. På så sätt kan man likna en fräs vid en tredimensionell svarv. Fräsarna har även utvecklats med robotarmar med allt från tre axlar och uppåt för att komma åt att fräsa med extrem precision. Dessa fungerar mer som en fristående robotarm än en fräs som stänger in fräsmaterialet.
 

Fräsverktyg

Fräsning använder ett fräshuvud som roterar ett fräsverktyg i hög hastighet för att gröpa ur material i ett ämne. Detta ställer krav på själva fräsverktyget att det är hårt, vasst och tåligt. I de flesta fall används rostfritt stål som kan liknas vid ett borr. Det finns mängder av olika utseenden och materialtyper. En grundregel är att ha ett hårdare fräsverktyg än ämne som bearbetas.

Eftersom fräsning bygger på att man fräser bort material tills dess att det önskade föremålet tagits fram är tekniken relativt energikrävande och använder mycket material. Det tar också tid att ta bort allt extra material. För att lösa detta har många mer avancerade fräsa automatiska verktygsstationer där fräsen själv kan byta ut fräsverktygen till ett som passar. Det gör att man t. ex. kan använda ett större fräsverktyg för snabb bearbetning av stora överskottsvolymer av ämnet. Sedan byter fräsen till ett precisionsverktyg som tar fram detaljerna. Man kan även använda sliphuvuden etc. för att få en fin finish på föremålet. Runda fräshuvuden kan också skapa intressanta funktioner och skåror i föremålet som annars tidigare varit svåra att tillverka. Enklare fräsmaskiner behöver en operatör för att montera på nytt fräshuvud mellan de olika stegen i fräsningen.
 

Ämnesmaterial

Fräsning kan göras i de flesta hårda material och det finns t.o.m. särskilt kemiskt trä som kan liknas ett tjockt fiberskum. Vanligtvis använder man t. ex. aluminium när man fräser i serietillverkning, men att fräsa i trä är i princip lika vanligt. Det går även att fräsa i allt från mässing till frigolit. Materialet man kan bearbeta beror helt och hållet på vilken utrustning man har och vad man vill skapa. I många fall används fräsning för att ta fram formar som sedan används vid gjutning med andra typer av material såsom guld, silver eller varför inte i choklad?
 

Användningsområden

Fräsning kan användas till massor av olika produktioner. I synnerhet fräsar som bearbetar aluminium används i serietillverkning av stora uppsättningar aluminiumdelar. Det kan vara allt från bilstyling till cykel- och konstruktionsdetaljer. Fräsning av diverse möbler och trädetaljer för kök och inredning görs oftast i trä eller hårt skumgummi. Fräsning överlag är ett lämpligt tillverkningssätt för prototyptillverkning av t. ex. proteser, gjutformar, skulpturer och museiföremål.
 

Exempel på fräsar och användningsområden:

  • Roland iModela (liten bordsfräs som arbetar med plast)
  • Roland MDX (fräsar för prototyptillverkning i allt från trä till metall)
  • Roland JWX (fräsar för att fräsa smyckesformar)
  • Roland DWX (fräsar för att ta fram tandmodeller)

Se alla våra fräsar här.